Uvjeti korištenja

 
„Podaci prikupljeni putem obrasca prijave smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi prijave za korištenje on-line galerije multimedijalnog sadržaja kojom upravlja Hrvatska turistička zajednice.
Prijavom potvrđujete da su podaci navedeni obrascu prijave istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.“

Opće odredbe

Hrvatska turistička zajednica (u daljem tekstu: HTZ) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja online galerijom multimedijalnog sadržaja (u daljem tekstu: Galerija) kojoj se pristupa putem linka: http://galerija.croatia.hr i primjenom odgovarajućeg registracijskog postupka.

Osoba koja koristi Galeriju (u daljem tekstu: Korisnik), registracijom za korištenje iste bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog putem Galerije (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojem Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog putem Galerije podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Objavljeni sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim putem Galerije smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen i dostupan putem Galerije zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane HTZ-a ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Način korištenja sadržaja

HTZ daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj objavljen putem Galerije, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije Hrvatske kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na internetskim stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede HTZ kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Način pristupa sadržaju

Sadržaj objavljen putem Galerije moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava HTZ-a, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Pravo promjene sadržaja

HTZ zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge putem Galerije bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

HTZ poštuje privatnost registriranih Korisnika ove Galerije. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

HTZ može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ove Galerije. Tako prikupljene podatke HTZ koristi isključivo u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ove Galerije i njihova sadržaja kako bi te iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima.

HTZ se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima, čuvati privatnost Korisnika ove Galerije, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Registrirani korisnici

Radi omogućavanja pristupa ovoj Galeriji, Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

HTZ zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

HTZ ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

Izmjene uvjeta korištenja

HTZ zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave putem Galerije.
vrh stranice